Privacy pagina van| Kichinichi.nl
 • Eigenzinnige ontwerpen
 • Met rubber stempels gemaakt
 • Bestel een proefdruk!

Wij beschermen jouw privacy

Privacyverklaring

Voor Kichinichi is de bescherming van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. We informeren je hieronder over hoe er met jouw persoonsgebonden gegevens wordt omgegaan. Heb je na het lezen nog vragen omtrent je gegevens, stuur een berichtje naar hello@kichinichi.nl en we nemen z.s.m. contact met je op.

 

Wie zijn wij?

Kichinichi ontwerpt geboortekaartjes en posters. Kichinichi wordt vertegenwoordigd door Georgie Reisinger en Maruga Koops. Eerste Sweelinckstraat 44, 1073 CM Amsterdam. Dit privacy beleid is van toepassing op alle genoemde diensten en producten van Kichinichi.

Ons site-adres is: https://kichinichi.nl.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

 

De persoonsgegevens die wij van jou krijgen, welke noodzakelijk zijn voor het bestelproces en de koop, gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. Deze persoonlijke informatie wordt vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst.

 

Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren, en je de gewenste dienst aan te kunnen bieden, om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht m/v
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Land
 • E-mailadres
 • Uitgerekende datum
 • Foto’s die je uploadt
 • Adreslijsten die je uploadt
 • Teksten die je plaatst in je kaartje zoals namen, geboortedatum, geboortegegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website zoals IP-adres, social-ID, cookie-ID
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens?

(Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking)

 

Voor de wet

Een aantal van onze verwerkingen zijn wettelijk verplicht bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan onze belastingverplichtingen.

 

Om onze diensten te kunnen produceren

Op basis van een overeenkomst met jullie, voor het maken van een gepersonaliseerd product verzamelen we benodigde gegevens zoals persoonlijke teksten, foto’s, adresgegevens, geboortegegevens etc.

 

Om onze diensten te kunnen leveren

Om jouw betaling te kunnen afhandelen en om de producten te kunnen leveren verzamelen we NAW-gegevens (naam/adres/woonplaats) en e-mailadressen.

 

Voor mailings en nieuwsbrieven

Als je een account aanmaakt en producten bij ons bestelt, benaderen we je actief met informatieve mailings omtrent het ontwerpproces. Dit is ter ondersteuning van onze dienstverlening.

 

Als je je actief inschrijft voor onze nieuwsbrieven, sturen we je mailings met meer informatie omtrent onze producten en eventuele aanbiedingen van derden indien we dit relevant en interessant vinden voor onze doelgroep.

 

Bij elke mailing heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven om in de toekomst geen mailings meer te ontvangen. Je ontvangt wel altijd een mailing omtrent een gedane actie op onze site (bestelling, account aanmaken, status van verzending van je pakket etc.)

 

Voor marketingdoeleinden

Om meer inzicht te krijgen in onze doelgroep, onze dienstverlening te verbeteren, de wensen van de klant in kaart te brengen en gericht te kunnen adverteren (online en offline), verzamelen wij persoonsgegevens zoals IP-adres, cookie ID, social ID en informatie over gedrag op de website.

 

Ook maken wij gebruik van Facebook, Pinterest en Instagram targeting waardoor wij gericht voor onze doelgroep kunnen adverteren.

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden zonder expliciete toestemming van jou.

 

Als wij een derde dienstverlener inzetten/een opdracht geven (bijv. transport partner, betalingsdienstverlener) krijgt deze van ons alleen de noodzakelijke gegevens benodigd voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij zijn ze op hun beurt ook verplicht jouw persoonlijke gegevens te beschermen. 

 

Bijzondere gegevens

Omwille van onze dienstverlening in geboortekaartjes verzamelen wij ook bijzondere gegevens zoals geboortegegevens, foto’s, adreslijsten. Deze data gebruiken wij voor het verwerken, produceren en leveren van onze producten en om inzicht te krijgen in de interesses van onze klanten. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en alleen voor interne doeleinden gebruikt.

 

Geheimhoudingsverklaring

Omdat wij met gevoelige gegevens werken die (nog) niet openbaar mogen worden gemaakt hebben wij een geheimhoudingsplicht en zullen alle gegevens strikt vertrouwelijk behandelen op alle vlakken.

 

Gebruik van gemaakte producten ten behoeve van communicatie

Alle auteursrechten van gemaakte kaartjes liggen bij Kichinichi. Wij zijn gerechtigd voor onze communicatie gemaakte ontwerpen te publiceren op social media platforms zoals Instagram, Pinterest en Facebook. Wij zullen te allen tijde de persoonlijke gegevens onleesbaar maken. Wanneer je dit liever niet wilt, kan je dit altijd bij ons aangeven via hello@kichinichi.nl

 

Wanneer verzamelen wij gegevens?

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief

We vragen dan om je mailadres. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven.

 

Als je ons mailt of belt en vraagt om een opmaak voor een kaart

Als je nog geen account hebt en je wenst dat wij een kaart in je account plaatsen, kunnen wij in jouw naam een account aanmaken met een basiswachtwoord. Hiervoor vragen wij dan expliciet toestemming via de mail. Wij sturen dan altijd een mail waarin we aangeven dat je kaartje klaar staat in je account en dat je zelf je wachtwoord zult moeten aanpassen. Deze verantwoording ligt vervolgens bij jou. Tevens verwijzen we je dan nog naar onze Algemene voorwaarden en deze Privacy Statement.

 

Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven.

 

Als je een verlanglijstje aanmaakt en account aanmaakt

Wanneer je een kaartje op je verlanglijstje wilt zetten, of een kaartje wilt opslaan, moet je een account aanmaken. Wij vragen dan om een emailadres.

 

Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven.

 

Als je een kaartje opslaat en een account aanmaakt

Wanneer je een kaartje wilt opslaan, moet je een account aanmaken. Wij vragen dan om een emailadres. Tevens worden dan ook de ingevoerde teksten op de kaart bewaard.

De gegevens van de opmaak van een kaartje worden ook in een sessie opgeslagen, ook als je nog geen account hebt aangemaakt. Deze sessie is tijdsgebonden (ca. 1 uur). Wanneer je de website verlaat, en je hebt je ontwerp niet opgeslagen, dan worden jouw gegevens niet bewaard.

 

Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven.

 

Wanneer je een (gratis) proefdruk bestelt en een account aanmaakt

Wanneer je een kaartje hebt ontworpen en wilt bestellen, dan worden de gegevens in het kaartje opgeslagen en vragen we om je gegevens om de kaart te kunnen versturen. Dan wordt tevens een account aangemaakt om je kaart te kunnen bewaren en je bestelling te kunnen volgen. Wij vragen dan om een mailadres, telefoonnummer, om NAW-gegevens en aanhef om de bestelling te kunnen verwerken. Tevens vragen wij dan om te kiezen voor een betaalmethode om jullie naar het juiste betaalplatform te sturen. Tevens worden dan ook de ingevoerde teksten op de kaart bewaard.

Wij verzamelen dan ook informatie over de order en bestelling om jullie later te kunnen voorzien van meer informatie en tips. Denk aan keuze product, oplage, papiersoort etc.

Indien van toepassing verwerken wij dan ook bijzondere gegevens zoals naam baby, geboortedatum, geslacht.

 

Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven.

 

Wanneer je een oplage bestelt en een account aanmaakt.

Wanneer je een kaartje hebt ontworpen en wilt bestellen, dan worden de gegevens in het kaartje opgeslagen en vragen we om je gegevens om de kaart te kunnen versturen. Dan wordt tevens een account aangemaakt om je kaart te kunnen bewaren en je bestelling te kunnen volgen. Wij vragen dan om een emailadres, telefoonnummer en om naw gegevens en aanhef om de bestelling te kunnen verwerken. Ook vragen wij dan om te kiezen voor een betaalmethode om jullie naar het juiste betaalplatform te sturen. Tevens worden dan ook de ingevoerde teksten op de kaart bewaard.

Wij verzamelen dan ook informatie over de order en bestelling om jullie later te kunnen voorzien van meer informatie en tips.

Indien van toepassing verwerken wij dan ook bijzondere gegevens zoals naam baby, geboortedatum, geslacht.

 

Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven.

 

Bij het bestellen van andere producten

Wanneer je producten bestelt zoals gepersonaliseerde sluitstickers, adresetiketten, enveloppen ed. Wij vragen dan om een emailadres, telefoonnummer, om NAW-gegevens en aanhef om de bestelling te kunnen verwerken. Ook vragen wij dan om te kiezen voor een betaalmethode om jullie naar het juiste betaalplatform te sturen. Tevens worden dan ook de ingevoerde adressen en teksten bewaard.

Wij verzamelen dan ook informatie over de order en bestelling om jullie later te kunnen voorzien van meer informatie en tips. Denk aan keuze product, oplage, papiersoort etc.

Indien van toepassing verwerken wij dan ook bijzondere gegevens zoals adressen van derden zoals ingevoerd in jullie account, foto’s, naam baby, geboortedatum, geslacht, lengte/gewicht etc.

 

Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan hierboven beschreven.

 

Als je onze website bezoekt

Als je onze website https://kichinichi.nl bezoekt, kunnen wij ip-gegevens, cookie ID, social ID en klikgedrag traceren. Deze gegevens gebruiken wij om onze websitediensten te verbeteren.

 

Beveiliging

Hoe wij voor een goede beveiliging van jouw gegevens zorgen

Persoonsgegevens worden versleuteld bewaard.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@kichinichi.nl 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Met deze privacy verklaring hebben wij de intentie om volledig aan de AVG te voldoen en jullie alle rechten te geven. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@kichinichi.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Bewaartermijn van de gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van je persoonsgegevens: 

 • Wanneer jouw account geen bestelde kaartjes bevat en langer dan 1 jaar inactief is, wordt deze verwijderd
 • Wanneer jouw account bestelde kaartjes bevat en langer dan 2 jaar inactief is, ontvang je een mail dat we je account gaan verwijderen. Als je binnen een termijn van 7 dagen opnieuw inlogt, activeer je je account en blijft deze bestaan.
 • Wanneer je niet via de website een account hebt aangemaakt maar een design op maat besteld via onze Design Studio, dan slaan we jullie ontwerpen en gegevens op voor maximaal 4 jaar op onze backup.

 

De wettelijk verplichte bewaartermijn vanuit de belastingdienst voor de administratie is zeven jaar. Wij houden ons aan deze verplichting.

 

Verwijderen van je account

Je kan zelf met een knop in je account (bij gegevens) zelf je account verwijderen.

Bij het verwijderen van een account (door ons of door jou) wordt alles verwijderd, inclusief opgeslagen kaarten, bestelhistorie, teksten, adressen, foto’s en afbeeldingen. Dit is onherroepelijk.

Je emailadres wordt dan encrypted bewaard. Met dit mailadres kan je zelf weer een nieuw account aanmaken.

 

Verwijderen van kaarten uit het account

Bestelde kaarten worden vergrendeld en kunnen niet door jou uit je account worden verwijderd. Dit is vanwege het correct kunnen uitvoeren van een bestelling. Indien je deze toch uit je account verwijderd wilt zien, kun je contact opnemen met ons.

 

Onze partners

Wij werken samen met diverse partners, ‘derden’, om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Dit zijn (sub)verwerkers. Denk hierbij aan onze:

 • Drukkers
 • Hostingpartner
 • Website ontwikkelaar
 • Google Analytics
 • Verzendbedrijven als PostNL, DHL of anderen
 • Betaalplatform als Multi Safe Pay

 

Data naar het buitenland

Voor onze automatische nieuwsbrieven maken wij gebruik van een verwerker die zijn data host in het buitenland zoals de Verenigde Staten (denk aan Mailchimp). Het gaat hierbij om email gegevens, aanhef, voornaam, achternaam, acties op onze site.

Met deze partijen zijn (sub)verwerkers overeenkomsten opgesteld.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er onder andere voor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren en verzamelen informatie over je apparaat type, internetbrowser, IP-adres, locatie en online gedrag. 

 

Als je onze website bezoekt dan wordt jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Via de cookie instellingen kun je deze toestemming en keuze voor de cookies altijd wijzigen. Wanneer je toestemming geeft voor cookies gericht op marketingdoeleinden dan kan deze informatie gebruikt worden om een gecombineerd profiel samen te stellen. Jouw online toestemming en keuzes worden maximaal twee jaar bewaard.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Links

Links die opgenomen zijn op onze website of social media zijn puur ter inspiratie. Wij zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere bedrijven omgaan met jullie persoonlijke gegevens. We verzoeken je de privacy verklaring van de desbetreffende website te lezen.

 

Aanvullende informatie

Mijn proefkaartje bij een verkeerde persoon wordt bezorgd?

Wij verwerken meerdere proefkaartjes per dag en deze worden met de grootste zorg door onze leveranciers gedrukt, afgewerkt, eventueel verzameld (indien meer dan 1) ingepakt en voorzien van een adressticker. Hier komt ook handwerk bij kijken. Heel zelden komt het voor dat een proefkaartje bij de verkeerde persoon terecht komt. Wanneer we dit merken, ondernemen we direct actie en zorgen we ervoor dat de proefkaartjes vernietigd worden en sturen we een nieuw proefkaartje toe.

 

Mijn pakket / order bij een verkeerde persoon wordt bezorgd?

Wij verwerken meerdere oplages per dag en deze worden met de grootste zorg door onze leveranciers gedrukt, afgewerkt, eventueel verzameld met enveloppen en andere producten, ingepakt en voorzien van een adressticker. Hier komt ook handwerk bij kijken. Heel zelden komt het voor dat een pakket bij de verkeerde persoon terecht komt. Wanneer we dit merken, ondernemen we direct actie en zorgen we ervoor dat de kaarten naar ons teruggestuurd worden.

 

Wat gebeurt er met restkaartjes?

Bij het produceren van een order hebben we te maken met restkaartjes waarop persoonsgegevens staan. Deze kaartjes zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokken werknemers en worden na 4 weken vernietigd op gepaste wijze (niet openbaar).